#Sever 1#Sever 2
Người vợ trẻ khuất núi muốn XXX với chồng lần nữa

Người vợ trẻ khuất núi muốn XXX với chồng lần nữa

Nội dung phim

Chẳng biết tại làm sao mà số tôi nó khổ đến như thế các bạn ạ, công việc thì không tốt đẹp mà người vợ của mình thì thường hay mắc bệnh lạ có nhiều lúc cảm thấy đau buồn nhưng không biết làm như thế nào cả chắc là đợt tới tôi cũng phải đi xem thầy mới được, người thầy nói với tôi rằng tôi và vợ là hai tuổi xung khắc không thể đến được với nhau đến với nhau là do ép duyên mà duyên đây là duyên âm chính vì thế khi hai người đến với nhau mình đã thấy rằng cuộc đời hai đứa mình không thể tiếp tục tiếp được nữa hay nói các khác là có những phút buồn

Diễn viên tham gia phim

N/A