#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Cô gái đang công tác tại một cục cảnh sát và nhiệm vụ của cô là đảm bảo an ninh tại một khu vực được chỉ định, công việc của cô thay đổi theo từng ngày do còn có những đồng nghiệp khác thay thế cho cô nữ và còn thay đổi địa điểm liên tục, hôm đó cũng như bao ngày làm việc khác thì cô cũng đang làm nhiệm vụ của mình là đi tuần tra những khu vực có khả năng sảy ra sự việc, như được thông báo trước thì khu vực hôm nay khá nguy hiểm vì nghi ngờ có kẻ cuồng dâm ở đó, cô đâng kiểm tra thì bất ngờ bị địt tội nghiệp nữ cảnh sát.

Diễn viên tham gia phim

N/A