#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Phận làm gái bán dâm khi mà bị tên khách bạo lực sex cũng vẫn phải cắn răng chịu đựng tất cả. Tên khách ham muốn dâm dục đâm liên tục mạnh bạo vào lồn. Gái bán dâm cảm giác như cái lồn bị tên khách đó đâm cho rách cả lồn. Mà tên khách còn địt cả vào bên trong lỗ nhị của gái bán dâm cho thỏa mãn. Tên khách càng địt càng mạnh mẽ đãy bạo lực cơ thể của gái bán dâm. Gái bán dâm không có một chút sung sướng tình dục mà chỉ có đau đớn vì lồn bị địt. Mà cả lỗ nhị cũng đau đớn vì con cặc quá khổ. Phận làm gái bán dâm lồn cũng đã bị rách mà lỗ nhị cũng đau đớn

Diễn viên tham gia phim

N/A